0
Chèn Youtube link vào ô bên dưới
Format: .mp3
h2youtube

cách 1: Xem video trên Youtube: thêm h2 vào phía trước “youtube.com” hoặc ”youtu.be” trong hộp URL và ấn Enter để chuyển đổi sang MP3 hoặc MP4.
cách 2: Sử dung browser addon (thêm nút download vào trang youtube)

Chuyển đổi YouTube sang mp3

H2Converter là một công cụ trực tuyến miễn phí tải về video Youtube, cho phép bạn chuyển đổi các video từ Youtube sang MP3 (audio), MP4 (video) và tải chúng về. Bạn có biết rằng Youtube sang mp3 là không có sẵn để tải xuống vì chính sách của Youtube. Tuy nhiên, không phải là không thể tải chúng và xem ngoại tuyến như bạn muốn. Video sau khi chuyển đổi sẽ tương thích với tất cả các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh, iPhone, iPad .. hoặc bất kỳ thiết bị nào khác.

Các video luôn được chuyển đổi với chất lượng sẵn có cao nhất. Dịch vụ của chúng tôi là miễn phí và không đòi hỏi bất kỳ phần mềm hoặc đăng ký. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đang chấp nhận điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Thưởng thức, Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.